Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:40:48

09/06/2011 1:03:01 pm
Bara fler i arbete kan minska barnfattigdomen. Reder i en debattartikel ut en del fakta, begrepp och möjliga lösningar i debatten om barnfattigdomen. Och frågar mig om vänstern verkligen anser att fattiga blir mindre fattiga bara alla andra får lägre inkomst.

Uppdatering: Karin Pettersson, politisk redaktör på Aftonbladet, skriver i ämnet idag. Det mest ursäktande man kan säga om texten är att den torde vara en följd av anställningsavtalets krav att lämna hjärnan och moralen utanför AB-huset och istället använda valfri megafon. Hon skriver t ex att barnfattigdomen ökar i absoluta tal. Det är i sak felaktigt.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0