Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:55:35

13/06/2011 10:25:39 am
Zetterberg. I onsdags var jag värd för ett möte med Hans Zetterberg för moderata kollegor i riksdagen. Mycket god uppslutning, trots intensiva tider. Inte att undra på; 84-årige Hans är en nestor, en legendar, inom idé-, opinions- och samhällsanalys. Därtill har han haft en central roll i moderat idéutveckling.

Min egen kontakt med honom är utmärkt - och han ansåg det för övrigt "fräckt" av Isobel Hadley-Kamptz att i sin intervju med honom i Magasinet Neo lägga in kritik mot mig. Men han ryckte också rutinerat och uppgivet på axlarna åt sådana kvällstidningsjournalister.

Hans talade denna onsdag delvis utifrån sin aktuella bok som samlar ett antal av hans texter. Han har många goda poänger, men mest central är tanken att han ser historien som en utveckling där olika samhällssfärer - politik, religion, marknad, civilsamhälle - i västvärlden alltmer har fått utvecklas oberoende av varandra. Då utvecklas ett "allsidighetens samhälle" med sfärer som har sin logik. I samhällen där allt tvingas in under samma ledning och logik, i en hierarkisk struktur, kvävs utvecklingen.

Jag instämmer. Och här har vi en ständigt aktuell konfliktlinje i politiken.

<-- Home
RSS 2.0