Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:17:24

15/06/2011 11:38:04 am
Partiledardebatt. Självklart har det varit med intresse jag har följt dagens partiledardebatt i Riksdagens kammare - som ännu inte är avslutad. Nya partiledare, nya positioner. Medierna har gjort sitt bästa för att fokusera på personer, men det är faktiskt så tråkigt att det är politiken som avgör.

Regeringens fokus på ordning i de offentliga finanserna och en reformpolitik för arbete, bättre skola och välfärd är väl känd. Mot detta står fyra separata partier utan gemensamt program. De kunde inte ens få ihop ett fotobollslag, så Riksdagens tradition av en fotbollsmatch mellan regering och opposition fick ställas in.

Själv skulle jag främst vilja notera en skicklig Gustav Fridolin, som talade väl om enskilda människor och välståndsskapande. I den mån det mer omsätts i konkreta förslag är det välkommet. Självklart är det också bra ju grönare tillväxten blir, inte minst i form av företagande inom green tech.

Håkan Juholt höll ett spretigt anförande med enorma mängder utgiftslöften vars kostnad inte har bedömts. Han försökte också stå för modernitet i motsats till ett gammalt Sverige han påstod är på väg tillbaka. Detta med hjälp av statliga investeringar, återregleringar, högre skatter, restriktioner kring välfärdsföretag - med mera. Lycka till!

Ett huvudnummer var onekligen frågan om det finanspolitiska ramverket, grunden för sunda statsfinanser. Juholt påstod sig stödja detta. Andra s-företrädare har talat om att göra avsteg från praxis i hanteringen av statsbudgeten. Innebär Juholts besked att Socialdemokraterna nu står för praxis att behandla budgetpropositionen i sin helhet?

Uppdatering: Maud Olofsson gjorde en viktig insats i försvaret av valfrihet och entreprenörskap i välfärden. Ohly skällde på dem som gör vinst. Nu är det ju inte bara vinst i välfärden han är emot. Hans parti är ju emot privat ägande och därmed emot alla företag och rimligen deras vinster också. Kan vara värt att påpeka vad utgångspunkten är.

<-- Home
RSS 2.0