Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 06:07:03

17/06/2011 2:31:01 pm
Maud Olofsson. Så har då Maud Olofsson bekräftat att hon kommer att ställa sin plats som partiordförande i Centerpartiet till förfogande vid höstens stämma. Därmed kommer i det närmaste hennes gärning som partiledare att analyseras och potentiella efterträdare att diskuteras.

På många sätt har Maud varit väldigt framgångsrik. Partiet har gjort sig av med en del tungt arv - som kärnkraften och bron - och har gjort genomgående bättre ifrån sig i val än under företrädaren. Hon har stått för tydliga värderingar om frihet och företagande, men har också fört partiet nära sina klassiska rötter om decentralisering.

Den största framgången är självklart att partiet nu för andra mandatperioden sitter i regering. Detta är i hög grad följden av bildandet av Alliansen, vilket därtill skedde i formell mening hemma hos Maud. Till allt detta ska sägas att Maud själv är en stark och varm person, vilket inte alltid kommer fram i media.

<-- Home
RSS 2.0