Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:59:18

21/06/2011 10:09:24 am
Obegriplig Ingerö. Idag skriver Johan Ingerö, vanligen klok bloggare och vän, om min debattartikel från igår. Han hyllar mig som fordom en intellektuell förebild: "Hans attraktionskraft på mig och andra bestod i hans förmåga att stå över det politiska käbblet, till förmån för det rent sakliga." Nu har jag dock "inte längre det som en gång gjorde honom (mig) till en intressant och internationellt framgångsrik debattör och förebild". Istället har jag blivit en förkastligt kompromissande politiker.

Detta är helt obegripligt. Att justera en ståndpunkt i ljuset av nya fakta är det enda intellektuellt hållbara. Jag redovisar i artikeln varför jag nu anser att fler jobbskatteavdrag ska prioriteras före avskaffad värnskatt. Detta med fakta - 115 procents marginaleffekt för låginkomsttagare är högre än 56 procent för höginkomsttagare. Att inte låta uppfattningar påverkas av nya insikter är möjligen bekvämt men fegt och ointellektuellt.

Här agerar man helt efter fakta, empiri och logik och blir anklagad för motsatsen. Låt mig till det lägga att detta år i riksdagen har inneburit en stor mängd rapporter, motioner, anföranden och artiklar med nya idéer och förslag från min sida. Jag verkar för att utveckla vår reformagenda. Ska ingen av dessa insatser räknas in i en bedömning av gärningen hittills?

<-- Home
RSS 2.0