Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 02:26:01

23/06/2011 11:42:44 am
I Newsmill: Därför prioriterar jag jobbskatteavdrag framför värnskattens avskaffande. Min gode vän Robert Gidehag, VD i Skattebetalarnas Förening, kritiserar min ståndpunkt avseende prioriteringarna av skattesänkningar på Newsmill. Jag bemöter hans artikel med en utveckling av min analys.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0