Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:09:45

01/07/2011 10:43:44 am
Avtagande nytta och arbetsutbud. Idag ägnar Dagens Industri frågan om inkomstskattereformer och undertecknad en huvudledare (ej på nätet). En stor del av texten ägnas åt att tala väl om jobbskatteavdraget - väl så - men också åt att påpeka att utformningen kan förbättras. Det DI främst betonar är att effekten på arbetsutbudet kanske inte blir så stor. Igår återkom också Per Altenberg från Libereko och av alla hans synpunkter återstår nu en - att effekten av jobbskatteavdrag avtar för varje steg som tas.

Detta har analyserats utförligt i en skrift från Departementsserien från Finansdepartementet. Där dras följande slutsatser: "Förändringar i skatteskalan vid låga inkomster har större sysselsättningseffekter och en jämnare fördelningsprofil, medan förändringar av skatteskalan som påverkar skatteskalan vid höga inkomster har större effekt på arbetade timmar. ...om en förstärkning av jobbskatteavdraget kombineras med en höjning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt...medför att kombinationen ger goda arbetsutbudseffekter."

Detta behöver nu inte vara den slutgiltiga sanningen. Men det visar att det finns goda belägg för att denna kombination - ytterligare jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt - ska prioriteras. Sysselsättning, fördelning och arbetsutbud främjas. Detta utöver de så viktiga sociala faktorer samt strategiska aspekter, som jag envisas med att ta upp och anse relevanta.

<-- Home
RSS 2.0