Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:53:03

08/07/2011 11:24:06 am
"En ny sorts ekonomi." Idag skriver Håkan Juholt och Labours ledare Ed Miliband på DN Debatt. Deras budskap är att vi efter finanskrisen, som de påstår har orsakats av "marknadsfundamentalism", behöver "en ny sorts ekonomi". Den beskrivs som ett paradis där "jobben är bättre och lönerna och livskvaliteten högre". Inget om vägen dit.

Ed Miliband kallas i Storbritannien "Red Ed" för sin starka lutning åt vänster. Trots den svåra brittiska ekonomiska situationen - efter Brown och Labour - och de tuffa åtgärder den borgerliga regeringen måste vidta är hans popularitet låg. Hans traditionella vänsterpolitik för mer stat och bidrag, med appeller till särintressen, lockar inte. Och med honom lierar sig Håkan Juholt. Påminner om det gamla uttrycket att sjunktimmer inte flyter bättre av att slås ihop.

På 1990-talet efterlyste Ingvar Carlsson en "ny ekonomisk teori" när han upptäckte att keynesianismen inte fungerade. Sedan dess har globaliseringen och den ökade ekonomiska friheten lyft hundratals miljoner människor ur fattigdom. I västvärlden har levnadsstandarden ökat kraftigt. Vad som fungerar är inte okänt. Att socialistiska partier inte gillar det, och rentav existerar för att vara ett motstånd mot detta, förändar inte detta.

Miliband och Juholt refererar till att socialdemokratiska partier är i kris över hela Europa. Kanske beror det på att man aldrig har kunnat förlika sig med vilken sorts ekonomiskt system som faktiskt fungerar? Att man inte gillar det som fungerar och därför vill trolla fram en ny låtstasteori blir inte seriöst.

<-- Home
RSS 2.0