Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 05:16:34

07/10/2004 2:57:42 pm
På DN Debatt: Ännu ett belägg för att den stora staten faller. Ordförandena Ilmar Reepalu i Kommunförbundet och Lars Isaksson i Landstingsförbundet skriver på DN Debatt idag om att vi i framtiden måste ta mer ansvar för oss själva som äldre:
"Äldreomsorgen står för ungefär 20 procent av kommunernas totala kostnader. När 40-talisternas vårdbehov blir stora om cirka 20 år, sammanfaller det med att 60-talisterna går i pension. Det innebär inte bara stora ekonomiska påfrestningar, utan även svårigheter att rekrytera personal. Vi menar därför att fokus i äldrediskussionen behöver förskjutas. ... Syftet är att underlätta för medborgarna att leva ett självständigt liv, oavsett ålder. Stöd i form av hemtjänst, hemsjukvård och särskilda boenden blir då ett komplement. ... Om kommuner och landsting har ansvar för samhällsplanering samt vård och omsorg, måste vi vänja oss vid att den enskilde - även den som är äldre - har ansvaret att planera för sitt eget liv."
De offentliga monopolen kan inte leverera, skatterna räcker inte trots att de är mycket höga. Alltså kommer den offentliga sfären att minskas och privata lösningar släppas fram. Detta ytterligare belägg för tesen i min bok kom lämpligt dagen efter dess presentation.

<-- Home
RSS 2.0