Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:01:26

09/07/2011 10:25:27 am
Sparskatteavdrag ger medborgarna ekonomisk makt. Idag skriver Henrik von Sydow och jag i Newsmills sektion om sparande. Vi argumenterar för vår idé om reformer som gör det lönsamt att spara ihop en ekonomisk buffert för vanligt folk.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0