Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:13:36

03/08/2011 1:23:03 pm
Få företagare i riksdagen. Dagens Industris huvudnyhet och en ledare idag (ej på nätet) handlar om en studie jag har beställt från Riksdagens Utredningstjänst, RUT. Den handlar om riksdagsledamöternas yrkesbakgrund och visar att två tredjedelar kommer från offentlig försörjning - i samhället generellt är andelen en tredjedel. Självklart är alla yrkeserfarenheter relevanta för en riksdagsledamot, men detta innebär en bristande representativitet. Hos S och V är andelen hela tre fjärdedelar. Detta kan förklara deras bristande insikter i - och engagemang för - hur tillväxt och jobb skapas.

Ladda ned studien här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0