Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:52:34

16/08/2011 3:08:29 pm
I Dagens Samhälle: Få företagare i politiken, vilket skadar tillväxten. Idag skriver jag i Dagens Samhälle om den undersökning RUT har gjort på mitt uppdrag av riksdagsledamöternas yrkesbakgrund. Alla erfarenheter är förstås relevanta, men att två tredjedelar kommer från offentlig sfär innebär bristande representativitet. Och som forskning jag hänvisar till visar: Beslutsfattarnas yrkeserfarenhet påverkar vilken politik som förs. Med få som har erfarenhet av företagnde eller privat sekjtor kommer få att ha insikt om hur tillväxt och jobb skapas. Till vänster (S och V) är det bara en fjärdedel som kommer från privat sektor och nästan ingen företagare. Och så är deras politik som den är.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0