Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:52:58

16/08/2011 3:14:41 pm
Uppskjutna skattesänkningar. Stats- och finansministern har således meddelat att de aviserade fortsatta skattesänkningarna skjuts på framtiden. Bakgrunden är naturligtvis den ökade ekonomiska oron i världen.

Jag har som bekant argumenterat för fortsatta skatetsänkningar som når alla. Genom framför allt jobbskatteavdraget har alla som arbetar fått rejält sänkt skatt. Detta ger ökad vardagsfrihet och ökad lönsamhet för arbete. En rad andra skattesänkningar har bidragit ytterligare.

Det är ett ingångsvärde att skattesänkningar ska vara fullt finansierade. Då avgörs möjligheterna av reformutrymmets storlek. Nu är oron så stor - på grund av den skuldkris ett antal länder med dålig politik har dragit på sig - att reformutrymmet inte alls bedöms bli så som bedömdes i våras.

Självklart är detta beklagligt, men det är som att klaga på dåligt väder. De svenska möjligheterna att till i höst lösa alla olika länders skuldkriser är begränsade. Men till skillnad från dem behöver vi varken höja skatter eller genomföra andra krisåtgärder.

Ett öppet land påverkas av omvärlden och det behövs säkerhetsmarginaler. Samtidigt är det för mig angeläget att vi så snart det är möjligt fortsätter reformera skatterna för att öka vardagsfriheten och lönsamheten för arbete och företagande.

<-- Home
RSS 2.0