Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:36:57

26/08/2011 8:28:59 am
Nya be(s)ked. Idag skriver Håkan Juholt och Tommy Waidelich på DN Debatt med anledning av dramatiken i världsekonomin. De kritiserar regeringens försiktighet med statsfinanserna och pläderar för ökade "stimulanser". Budgetunderskott, med andra ord.

Men de är också helt plötsligt positiva till s k eurobonds. Det betyder att skulder från misskötta länder blandas med skulder från välskötta så att de misskötta får lättare att låna. Med detta finns stora risker, då incitamenten för god politik försvagas.

Men på en punkt finns anledning att vara positiv. Juholt och Waidelich understryker vikten av drivkrafter för arbete och vill pröva att inte trappa av försörjningsstödet (socialbidrag) krona för krona utan att man ska få behålla en del om man får arbete. Detta har jag längre argumenterat för.

Bra så. Men drivkrfaterna för arbete ska visst inte förstärkas för andra. Ytterligare jobbskatteavdrag är de emot också för kommande år.

Man får ta det lilla...

<-- Home
RSS 2.0