Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 15:15:02

01/09/2011 11:51:51 am
Första året i Riksdagen. Har med hjälp av min utomordentlige politiske sekreterare sammanställt insatserna under det första året som riksdagsledamot - utöver de självklara veckovisa gruppmötena, voteringarna och sammanträdena i utskotten:

45 debattartiklar och någon insändare
9 riksdagsdebatter
6 frågor till statsråd
17 ledarartiklar
10 framträdanden i nationell nyhetsmedia
5 seminarier i riksdagen som värd
19 nyhetsbrev
2 rapporter
8 motioner

Samt ett svårsammanställt antal externa framträdanden (anföranden, paneldebatter, etc) i egenskap av ledamot.

Till de allra flesta punkterna lär det finnas länkar från blogginlägg för den som vill ta del av budskapen också.

Alltid en början. Återstår sedan att se vad det leder till...

<-- Home
RSS 2.0