Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 16:14:42

13/09/2011 5:56:17 pm
Restaurangmoms. Besöken i Västernorrland fortsatte denna dag. På SCA fick man verkligen se basindustrins betydelse och hur imponerande den är i sin teknik och produktivitet. Dessförinnan besökte vi en företagare som driver Stadshuset - med konferens, restaurang och konserter. Vi talade då en hel del om den kommande sänkningen av restaurangmomsen. Det finns ju lite olika beräkningar av vilka effekter den reformen kan få. Men Stadshuset har många unga och många utrikes födda anställda. Blir det fler jobb så är det i dessa grupper. Och det lät rätt sannolikt.

<-- Home
RSS 2.0