Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:06:37

16/09/2011 8:15:19 am
I Europaportalen: Framtidens valuta är självklart internationell. Debatten om våra monetära system är för det mesta både ytlig och högljudd. Jag gjorde i en artikel igår ett försök att lyfta blicken utanför den vanliga boxen.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0