Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 07:27:04

22/09/2011 8:28:29 am
Svensk Tidskrift. Igår deltog jag i 100-årsfirandet av Svensk Tidskrift i Stockholms Stadshus. Välbesökt och intressant seminarium, samt trevligt mingel. En bok om 100-åringen gavs ut och nyheten att alla artiklar från tidskriften mellan 1911 och 2011 nu finns på sajten delgavs de närvarande.

Arrangemanget inleddes dock med en tyst eftertanke med anledning av Per Unckels bortgång. En person jag hade olika professionella relationer med och vars arbete jag länge har följt. En imponerande och inspirerande idépolitiker - som åstadkom många konkreta resultat. Skolpeng, grundlag, högskolor, forskningssatsningar är några exempel. Och så mycket för Stockholm. Gunnar Hökmark skrev nog bäst om honom igår.

Politiken behöver de intellektuella, apropå ett av ämnena på Svensk Tidskrifts engagemang. Det är naturligtvis positivt att det nu finns en bredare mångfald arenor utanför partierna där idéer utvecklas. Men även när partierna professionaliseras måste det finnas personer som Per Unckel där, som står för priniper, som analyserar verkligheten och som ser bortom det allra mest aktuella.

<-- Home
RSS 2.0