Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 10:56:54

27/09/2011 8:46:01 am
Om Thatcher. Idag har P1-Morgon sänt ett reportage som handlar om att undertecknad och ett antal kollegor i riksdagen har angett Margaret Thatcher som förebild. Reportaget var ganska utförligt och beskrev skälen till vår ståndpunkt väl.

Låt mig ändå utveckla något. Jag anser att Thatcher var en kraftfull person, en kvinna som tog sig till toppen i en gubbig miljö, som kunde genomdriva sina uppfattningar, som förmådde bygga starkt stöd och bli omvald flera gånger, som vände Storbritannien från dekis till framgång, som baserade ståndpunkter på både principer och fakta.

Allt var inte bra. Jag delar inte hennes syn på europeiskt samarbete. Hennes stöd för Pinochet efter sin avgång var förkastligt. Det förtar dock inte hennes starka sidor eller det hon uträttade. Idag, i skuldkrisens Europa, hade många länder behövt en Thatcher med insikt och kraft att genomföra viktiga reformer.

Tidigare har jag skrivit om arvet efter Thatcher här (s. 20) och här.

<-- Home
RSS 2.0