Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:39:45

29/09/2011 2:24:38 pm
Svenska skatter har sänkts för alla. KPMG har just utkommit med en internationell jämförelse av inkomstskatter, framför allt avseende högre inkomster. Detta är inte främst ett debattinlägg utan en information till de företag de arbetar för om investeringsklimatet i olika länder. För dem är det ofta relevant om de kan attrahera högutbildade medarbetare.

Sverige ligger fortfarande högt i marginalskatt för höginkomsttagare, alltså hur mycket man betalar på sista hundralappen. Men vi ligger bara på plats 33 av 96 länder när man ser till hur mycket skatt en som tjänar motsvarande 100 000 dollar om året betalar; 29,7 procent. I gruppen som tjänar 300 000 dollar ligger vi dock på plats sex, endast passerade av några europeiska grannar.

Detta säger flera saker. För det första att jobbskatteavdragen - och de höjda brytpunkterna - har sänkt den totala skatten för alla. Mest i kronor totalt och i procent för låginkomsttagare. Men också för dem med högre inkomster. För det andra att vi fortfarande ligger för högt och att ytterligare jobbskatteavdrag och höjda brytpunkter är viktigt.

Men det sistnämnda understryker också hur fel det vore att som Miljöpartiet och Per Bolund nu föreslår vilja höja skatterna på högre inkomster igen. Det är ju effekten av deras förslag om avtrappat jobbskatteavdrag. Vill inte Bolund att Sverige ska vara och helst bli mer attraktivt för utländska investeringar i kvalificerad produktion?

Läs KPMG:s rapport här - >

<-- Home
RSS 2.0