Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 10:07:11

30/09/2011 10:23:53 am
I Svensk Tidskrift: Självutlämnande och kompromisslös. Idag recenserar jag Per Ahlmarks memoarer i Svensk Tidskrift. Innehåller sedvanlig skärpa, stenhårda omdömen, självutlämnande tvivel, tydlig moralisk kompass - och en en blind fläck.

Läs recensionen här - >

<-- Home
RSS 2.0