Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 06:59:46

30/09/2011 11:36:19 am
"Så får vi ett samhälle med bättre hälsa och vård." Skriver en text om att tillväxt, forskning, internationellt utbyte och valfrihet är avgörande för att möjligheterna till fortsatta förbättringar av hälsa och vård snabbt ska förverkligas. Med ett för dagens nytaget foto till!

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0