Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:51:57

05/10/2011 8:36:30 am
Motioner. Som riksdagsledamot har man många olika vägar att påverka politiken - som arbetsgrupper, utskottsarbete, partistämmor, informella initiativ, med mera. Ett av de mer formella sätten är att skriva motioner under den allmänna motionstid som just avslutades. I stort sett alla motioner avslås dock, så de måste nog ofta kompletteras med ytterligare arbete för att nå inflytande. Förvisso kan de också bidra i den allmänna debatten. I goda fall tjänar motioner också som fördjupning av idéer som sedan kan utvecklas vidare. Detta år har jag lämnat in sju motioner.

Läs motionerna här - >

<-- Home
RSS 2.0