Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 01:12:51

19/10/2011 8:32:31 am
Partistämma! På torsdag inleds Moderaternas partistämma, denna gång i Örebro. Lär bli en intressant tillställning med viktiga diskussioner och vägval. Vi ska diskutera såväl nytt idéprogram som kommunalpolitiskt program - och utrikespolitiskt dito, samt ekonomisk politik. Min medverkan kommer att fokuseras till det senare området.

I det sammanhanget vill jag gärna lyfta fram min och Henrik von Sydows motion om reformer för att alla ska kunna bygga upp en egen ekonomisk buffert. I en tid då skuldkrisen skapar stor oro i världsekonomin är det viktigt med både privata och offentliga finanser i god ordning. Idag har svenska hushåll i genomsnitt lån som uppgår till 170 procent av en årsinkomst - och väldigt begränsade besparingar.

Detta är delvis ett resultat av att våra system gynnar lånande och missgynnar sparande. Alliansen har dock gjort mycket vid makten för att underlätta sparande, som jobbskatteavdrag och kommande investeringssparkonto. Detta kan förväntas öka sparandet. Men mer kan behövas. Henrik och jag är inte låsta vid de exakta metoderna. Men det är viktigt att reformerna främst inriktas mot på personer med låg eller medelhög inkomst.

Människor som har besparingar upplever både större trygghet och frihet. Man blir mindre beroende av offentliga system vid kriser. Det är högst prioriterat att fortsätta sänka inkomstskatterna för alla. Men det vore inte fel om fler sparade mer av sina ökade inkomster. Så bygger vi ett samhälle av mer självständiga medborgare.

Vår motion är nummer 6. Den har stöd av Stockholms stad och län samt Hallands län. Partistyrelsen föreslår avslag. Vi kommer att argumentera för motionen på stämman. Så får vi se.

Läs mer om stämman här - >

<-- Home
RSS 2.0