Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:43:11

19/10/2011 9:12:28 pm
"Sveriges framtid i en krävande omvärld." Idag presenterades en rapport om den moderata ekonomiska politiken som är framtagen av en grupp med bl a Anders Borg och undertecknad. Den innehåller en analys av det ekonomiska läget, även på längre sikt, och reformbehovet - och ett antal nya förslag.

Läs rapporten här - >

<-- Home
RSS 2.0