Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:48:18

19/10/2011 9:18:31 pm
"Tvingas"? Socialdemokraterna föreslår som bekant en höjning av inkomstskatterna i Sverige, vilket skulle innebära att de högsta marginalskatterna i EU blir ännu högre. Deras argument är kreativt, får man säga:

"I de riktigt höga inkomstskikten är det tvärtom troligt att sänkt skatt på arbete får den rakt motsatta effekten, det vill säga ett minskat arbetsutbud. ... Av det följer också att höjd skatt på de allra högsta inkomsterna faktiskt kan stimulera till mer arbete eftersom lönen efter skatt sjunker och tvingar skattebetalaren att arbeta mer för att bevara sin standard."

Idén är alltså att beskatta folk så mycket att de måste arbeta mer för att inte få en sämre levnadsstandard. Lockande alternativ?

<-- Home
RSS 2.0