Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 07:23:32

21/10/2011 10:11:25 pm
Bifall till reformer för ekonomisk buffert. Idag biföll en enig moderat partistämma min och Henrik von Sydows motion om reformer för att alla ska kunna spara ihop en ekonomisk buffert. Det är ett bra och viktigt beslut, som innebär att partistyrelsen har ett uppdrag från stämman att komma med förslag till reformer.

De flesta svenskar har mycket begränsade beparingar, trots internationellt höga inkomster. Men det genomsnittliga hushållet har lån som motsvarar 170 procent av deras årsinkomst. Det beror på att vi främjar lånande men motverkar sparande. Nu ska Moderaterna utveckla reformer för att ändra på dteta.

Det ska löna sig att arbeta och även att spara och investera en del av sin inkomst. Personer som har en ekonomisk buffert känner större frihet och trygghet - och är mindre beroende av det offentliga. Med en ekonomisk buffert kan fler våga starta företag eller byta jobb. Samhället kan bli mer dynamiskt.

I motionen finns några förslag till reformer, med inriktning på låg- och medelinkomsttagare. Utformningen kan göras på olika sätt, och det är vad vi nu ska arbeta vidare med.

Här och här har vi tidigare argumenterat för idén.

Läs motionen (nummer 5, pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0