Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:11:37

30/10/2011 7:25:33 am
"Från lånesamhälle till ägarsamhälle." Jag har länge varit anhängare av idén om ägarsamhälle. Det är på många sätt motsatsen till det socialistiska, där staten äger och bestämmer det mesta. I ett ägarsamhälle har människor egna resurser som ger självständighet, frihet och trygghet. Thomas Gür skriver klokt om det i Svenska Dagbladet apropå just att min och Henrik von Sydows motion i ämnet bifölls på M-stämman.

Jag vill dock kort nämna att kritiken på slutet mot den s k fondskatten bygger på ett missförstånd. Det handlar bara om en justering av formen för beskattning som följd av ett EU-direktiv, men beskattningen av ägare av fondandelar kommer inte att öka.

<-- Home
RSS 2.0