Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:49:49

01/11/2011 7:12:14 pm
Ja eller nej till räddning. Att utlysa en folkomröstning är alltid ett sätt för det politiska ledarskapet att avstå från ansvar. Hur folket än röstar så är det ju folket som har valt, utfallet kan inte skyllas på en regering. Hur grekerna ska fomulera alternativen i sin folkomröstning om det senaste räddningspaketet är mig veterligen ännu oklart. Men så dramatisk som situationen är lär ett nej få stora konsekvenser. Inte för att paketet i sig bär på någon uthållig lösning - det är möjligen ett steg på vägen. Men ett nej skulle rimligen direkt innebära att grekerna får ställa in betalningarna. Det finns ingen chans att de kan mäkta med räntorna på den nuvarande statsskulden. Så har ju också marknaderna reagerat väldigt negativt. Grekland fuskade med statistiken för att ta sig in i euron, fortsatte missköta sig och här är resultatet. Att de inte borde ha varit med i euron är en sak men att föreslå att de ska lämna är en annan. Det skulle få omfattande konsekvenser för dem - mindre för de 16 andra euroländerna. Det europeiska banksystemet har, i synnerhet i länder som Frankrike, redan stora problem. Hur det än går blir det dramatik. Och hur det än går påverkas vi också.

<-- Home
RSS 2.0