Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:21:08

09/11/2011 2:27:01 pm
Basta?! Någon påpekade att Italien är som en rik och slarvig man som konsumerar för fullt men upptäcker att han har glömt betalkortet någonstans. Alltså ett i grunden rikt land men med pengarna på fel ställe. Det ligger mycket i att Italien inte är ett till Grekland. Statsskulden är väldigt hög, men det privata sparandet är långt större än i de flesta länder. Samtidigt är tillväxten en av Europas svagaste och det politiska ledarskapet i fullständigt förfall. Det sistnämnda är grundorsaken till att räntan idag har stigit till för Italien ohållbara nivåer.

Silvio Berlusconi är - om man för ett ögonblick hoppar över hans privata eskapader - främst de förlorade tillfällenas politiker. Till skillnad från alla sina företrädare både vann och behöll han regeringsmakten länge. I det sista valet fick han rentav en väldigt bred majoritet. Men av detta blev mycket lite, förutom vissa liberaliseringar av arbetsmarknaden under tidigt 2000-tal. Med all den förmåga han otvivelaktigt besitter - från små affärsprojekt på gatorna som barn till Italiens rikaste - använde han intet till reformer.

För några år sedan talade jag på en konferens i Rom och Berlusconi talade under middagen. Jag gav honom min bok "The Guide to Reform" och han underströk att han lovade att läsa den. Jag tvivlar på att så blev fallet.

<-- Home
RSS 2.0