Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:47:10

11/11/2011 3:26:43 pm
Mer makt åt den enskilde i äldreomsorgen. Jag skriver för Politikerbloggen, apropå de problem som har rapporterats i media på senare tid, om betydelsen för kvaliteten av att den enskilde får mer valfrihet.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0