Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:11:51

21/11/2011 6:08:29 am
Migration. Så här på väg genom mörker och regn till Gävleborg och M-kollegan Lars Beckman för dagsbesök med de moderata kollegorna i Skatteutskottet - just med tema globalisering och export - vill jag tipsa om viktig läsning. The Economist har en ledare om migration och dess effekter, flera kanske lite oväntade och tydligt positiva. Det handlar om affärsnätverk över världen och gränsöverskridande förtroende som ger handel och investeringar. Det finns fler kineser utanför Kina än fransmän i Frankrike. Det har effekter. Och invandrare startar en fjärdedel av alla USA:s teknologi- och ingenjörsföretag, trots att invandrare är mindre än en tiondel av befolkningen. Och så vidare.

Upppdatering: Det blev en intressant dag, än mer så än förväntat. Möten hos landshövding Barbro Holmberg och med GD på Lantmäteriet var givande. Men jag hade knappast förväntat mig att mötet på Cibes Lift AB plötsligt skulle illustrera just The Economists ledare. Men de berättade att de anställer utrikes födda just för att ha lättare att komma in på olika exportmarknader.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0