Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 07:01:13

24/11/2011 8:22:03 am
Skatter i Skånemedier. Härom dagens skrev jag med Fredrik Axelsson, gruppledare (M) i Kristianstad, i Kristianstads-Bladet, om vägvalen i skattepolitiken. Idag skriver jag med Peter Danielsson, KSO i Helsingborg (M), i Helsingborgs Dagblad, om vår ambition att fortsätta sänka skatter. I min roll i detta utskott har jag ett särskilt ansvar för att nå ut i Skåne. Och det gör vi ju alltmer.

<-- Home
RSS 2.0