Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:17:53

29/11/2011 8:38:59 am
Knapptryckarkompani? Anne-Marie Pålsson har kommit med en bok med denna titel. Jag har inte läst den ännu, men delar av den refereras ju flitigt i media nu. Jag tillfrågades om att diskutera den med henne i TV4 idag, men fick tacka nej av praktiska orsaker. Självklart reser hon relevanta frågor om den lagstiftande församlingens roll.

Jag har inte varit riksdagsledamot samtidigt som Pålsson och kan därför inte säga något om hur det var på hennes tid. Förra mandatperioden hade regeringen majoritet, vilket naturligtvis gör att Riksdagens roll blir mindre aktiv. Denna mandatperiod är det mycket som avgörs av skickligt fotarbete i utskotten.

Den stora fråga som många nämner, huruvida ledamöterna ska få rösta som de vill, är intressant. Vår parlamentarism bygger på partie, som söker väljarnas förtroende, och som sedan bildar regering. Den måste säkra stöd för sin politik - vilket självklart innebär att ledamöterna ska rösta på partilinjen.

Men är det då omöjligt att påverka? Absolut inte. Fast man får förstås påverka på förhand, hur ett aktuellt förslag utformas. Då krävs idéer, strategi, envishet och fakta. Jag misstänker ibland att de som anser att man inte kan påverka i Riksdagen helt enkelt har misslyckats på någon av dessa punkter. Då är det inget systemfel direkt.

Pålsson fokuserar säkert på annat i boken, men media skriver om hur Moderaterna är toppstyrt. Och visst, det parti där inte partiledningen har en vilja de vill ha stöd för kommer inte att utvecklas väl. Men jag har själv aldrig märkt av det auktoritära det skrivs om. Det är enligt min mening högt i tak i den interna debatten.

<-- Home
RSS 2.0