Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 06:17:10

07/12/2011 12:47:33 pm
Moderat mötesvecka. Denna vecka är relativt mötestung, med tonvikt på Riksdagen och Moderaterna i Stockholms län. I det sistnämnda är det, utöver styrelse, främst politikutveckling. Jag håller som bekant i detta och gruppens arbete ska nu förankras i olika kretsar. Vi kan glädjas åt att Moderaterna enligt SCB idag har 44 procents stöd i Stockholms län. Men det är valet som gäller!

I Riksdagen är aktiviteten nu hög, men en händelse överskuggar andra för oss i Skatteutskottet denna vecka. EU-kommissionen har kommit med sin inriktning avseende nya momsregler inom EU. Finns mycket bra där, men de vägrar låta svenska ideella föreningar fortsätta vara momsbefriade. På den punkten kan man bara instämma i Johan Ingerös ledare i SvD.

Sista ordet är dock inte sagt. Vi kommer att fortsätta kämpa för denna skattebefrielse. Här har vi en total enighet bland Riksdagens partier, vilket ger större kraft.

<-- Home
RSS 2.0