Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:39:29

16/12/2011 9:32:53 am
Inkomstfördelning. SNS har således kommit med en innehållsrik rapport om inkomstfördelningen i Sverige. Har ännu inte läst alla delar, men låt mig kort kommentera deras huvudsakliga påpekande; att inkomstskillnaderna har ökat kontinuerligt sedan lägstanivån 1980.

Fortfarande har Sverige bland de minsta skillnaderna i inkomst i västvärlden. Men de var ännu mindre 1980. Av rapporten framgår att skillnaderna var större före 1980 och nu således efter. Hur gick det generellt för Sverige under dessa perioder?

Under de så kallade guldåren på 1950- och 60-talen utvecklades Sverige som bekant starkt. Vanligt folk fick det bättre snabbt, tack vare tillväxt och reallöneökningar. 1970-1990 stod reallöneutvecklingen stilla. Sedan dess har vi haft i stort sett lika god utveckling som på 50- och 60-talen.

1980 markerar mitten på den period som det gick som sämst. Detta har, ska påpekas, många olika förklaringar. Sverige har reformerat och liberaliserat ekonomin på många områden. Men det är svårt att förmedla intrycket att 1980 var landets mest idylliska period.

Detta illustrerar återigen min huvudpoäng - det är nivåerna på inkomst, inte fördelningen, som är det viktigaste. Under guldåren och även de två senaste decennierna ökade alla inkomster snabbt även om det finns skillnader. Bättre det än att alla inkomster är jämna och står stilla.

<-- Home
RSS 2.0