Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:48:02

20/12/2011 9:22:40 am
Frihet mot förtryck. Ibland är det precis så enkelt. Och detta illustrerades så väl av att rapporterna om att Vaclav Havel och Kim Jong Il hade avlidit kom nästan samtidigt. En modig frihetskämpe som bidrog till att störta kommunismen och en bisarr och brutal diktator som gjorde allt för att upprätthålla förtrycket.

Igår skrev Göran Greider en artikel i Aftonbladet. Budskapet var att de senaste tre decenniernas ökade frihet runtom i världen - politisk och ekonomisk - har lett till elände och finanskris. Och att om Greider & Co bara demonstrerar tillräckligt mycket rullar nog allt tillbaka till 1968. Enda belägget var en dikt av honom själv.

Nordkorea är det land som minst har påverkats av den nya friheten i världen. Låt oss jämföra utvecklingen där med det södra Korea som är ett av de länder som har liberaliserat mest. För ett halvsekel sedan var koreanerna lika fattiga i nord och syd. Idag är sydkoreanen minst 20 gånger rikare.

Detta faktum avspeglas naturligtvis i en rad livsviktiga faktorer som hälsa. Välfärden är nu mäkta överlägsen i det demokratiska och kapitalistiska syd. Till detta ska läggas det tydliga självändamålet med frihet från förtryck och likriktning.

Detta kan naturligtvis generaliseras vidare globalt. Överallt där friheten har öppnat möjligheter för människor att skapa välstånd har livet blivit bättre. För detta finns omfattande belägg i såväl statistik som oräkneliga ögonblicksbilder från olika länder.

I dnena avgörande konflikt står Greider på fel sida. Det är den frihet som har lett till den snabbaste minskningen av extrem fattigdom i världens historia han är emot. Det är en skrämmande men mest sorglig bild av dagens vänster som träder fram.

<-- Home
RSS 2.0