Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 19:41:03

12/01/2012 10:29:07 am
Att citera Bastiat - och uppfattningar om välfärd. I Dala-Demokraten har en rad artiklar utgett sig för att "granska" det de kallar nyliberalism och dess förekomst i svenska partier. Deras mest konkreta belägg för att sådan finns är att undertecknad "helt öppet citerar" den franske 1700-talsfilosofen och ekonomen Frédéric Bastiat.

Nu erkänner jag gärna att jag öppet citerar Bastiat och anser att han var en stor tänkare och pedagog. Och detta helt öppet, inte i skymundan, om det nu finns de som citerar på det viset. Att döma av den grupp på Facebook för alla som gärna citerar Bastiat, som nu har startats, förefaller jag inte vara ensam.

Idag fortsatte granskningen efter viss kritik (ännu ej på nätet). Där utvecklas mitt citerande av Bastiat till att innebära att jag "förkastar en stark välfärdsstat". En sökning på nätet hade visat granskarna ett antal böcker, rapporter, tal och artiklar i ämnet välfärd med mig som avsändare. Det hade gett lite bättre underlag för att beskriva min syn på välfärd.

Inte långt före jul höll jag ett anförande i Riksdagen om "världens bästa välfärdssamhälle". Det är ett annat samhälle än socialisterna vill ha - och med bättre välfärd. Vågar man hoppas att granskarna tar till sig något av detta i sitt fortsatta arbete?

<-- Home
RSS 2.0