Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 20:52:25

18/01/2012 12:27:11 pm
Förklarligt förvirrande. För den som inte ägnar mycket av sin tid åt politik måste partiledardebatter som dagens vara förvirrande på många punkter. Framför allt beroende på vilka ämnen som tas upp, hur konflikterna beskrivs och att så många påståenden står emot varandra.

De ämnen som tas upp är inte alltid de som är viktigast för samhällsutvecklingen. Nej, det som ofta fokuseras är det som råkar vara aktuellt, som har kommit på agendan. Det må vara barnfattigdom eller äldrevård. Det intressanta är att de politiker som bara fokuserar på det aktuella glömmer det lika fort. Eller var det någon som hörde något om barnfattigdom idag?

Eller konfliktlinjerna. Socialdemokraterna ställer en lång rad s k investeringar - i utbildning, infrastruktur, bostäder, m m - som alternativ jobbpolitik mot regeringens. Låt vara att mycket inte är finansierat. Men sanningen är ju att regeringens budget också satsar på detta. Skillnaden är att regeringen satsar utan skattehöjningar på arbete.

Självklart leder många investeringar i utbildning till välstånd och jobb - men oftast på lång sikt. Bryr vi oss om utvecklingen även de närmaste decennierna är annat också viktigt, som lönsamhet för arbete, kostnader att anställa, enkelhet att driva företag. Det vet förstås även många socialdemokrater, men väljer att ignorera.

Se där några exempel på att debatter som denna kan bli lite konstlade och förvirrande. Ämnen och konflikter följer parti- och medielogik, och det blir ofta så. Men långsiktig och agendasättande framgång nås av dem som uthålligt bryter mot det kortsiktiga och fokuserar det verkligt viktiga.

<-- Home
RSS 2.0