Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2021-12-08, 15:06:35

2012-02-06 10:43:59
"Lekande lätt låter han barnen jaga skuggan genom Europa." Tidningen Riksdag & Departement har i veckans nummer en positiv och informativ artikel, delvis en intervju, om min barnbok "Skuggan och det mystiska dokumentet". På nätet finns en kortversion som kan läsas här. I pappersversionen har artikeln rubriken ovan, och den kan läsas som pdf här.

<-- Home
RSS 2.0