Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2021-12-08, 14:08:31

2012-02-07 21:18:54
EU-skatt hotar tillväxt och jobb. EU-kommissionen föreslår införande av en EU-skatt på finansiella transaktioner. Detta förslag har mött motstånd, inte minst från Sverige, så igår skrev den ansvarige EU-kommissionären en debattartikel där han försökte övertyga om fördelarna. Men mot hans påståenden ståpr en mängd analyser som tror på tydligt negativa effekter av skatten. Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker (M), och jag skrev en kort men faktafylld kommentar här.

<-- Home
RSS 2.0