Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 31/03/2023, 08:16:15

02/05/2012 9:28:53 am
Vändning. Nytt kapitel i följetongen. Några veckor, som jag inte tvekar att kalla de värsta jag har varit med om, har passerat. Att inte ha kraft att resa sig från en stol, i vart fall inte utan andnöd, är inte ett tillstånd jag rekommenderar. Men sedan en tid har formen vänt upp från denna botten och blir successivt bättre. Man har forskningen att tacka för mycket. Det är en bra bit kvar till normalt läge, men det fortsätter förhoppningsvis i den riktningen. Ser väldigt mycket fram emot att återgå till livets normala former.

<-- Home
RSS 2.0