Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 14:03:27

21/05/2012 10:25:54 am
Åter och reflektion. Denna vecka ska jag enligt plan återinträda i tjänst. Formen är långt från som vanligt, men förefaller vara tillräckligt mycket bättre. Det har varit med hård kamp och jag hoppas det nu kan fortsätta bättras - i vart fall inte motsatsen.

Under dessa veckor har väldigt mycket skett, som hade kunnat kommenteras här. Det har dock inte varit möjligt - annat än i Twitters korta format. Det har jag ibland inte kunnat hålla mig från. En debattartikel om Vänsterpartiets hot mot både jobb och välfärd fick jag förvisso till.

En liten reflektion över svensk debatt har jag dock gjort. I engelskspråkig debatt skiljer man på "policy" och "politics" där det förstnämnda är idéer, innehåll och förslag och det andra är spelet, taktiken och kompromissandet. För min del var anledningen av ge mig in i partipolitik närmast uteslutande policy - ett intresse för innehåll och vilja att påverka.

I politiken måste man behärska båda, men det är avgörande var tyngdpunkten läggs. Och det är så lätt att se vilka politiker och debattörer som bryr sig mest om policy respektive politics. Ta exemplet om statsministerns påstående att vi har låg arbetslöshet bland inrikes födda mellan 15 och 55 års ålder.

Ja, han använde ju andra ord, men att det var detta han syftade på kan ju inte ha undgått någon. Ett viktigt konstaterande som illustrerar att vi måste fokusera på att reformera strukturer som slår extra hårt mot vissa grupper. Just unga och utrikes födda står i högre grad utan jobb.

De som bara är intresserade av "politics" låtsades missförstå och ville få uttalandet att betyda något helt annat. Allt från att statsministern förnekar problem till att han anspelar på främlingsfientlighet. Rimligen trodde de inte själva på sina påståenden utan tänkte bara ta ned förtroendet för statsministern.

Så försvinner den så viktiga policyfrågan under det billiga kampanjandet. Politics före policy. Ett tröttsamt slöseri med värdefullt debattutrymme.

<-- Home
RSS 2.0