Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 31/03/2023, 07:31:46

31/05/2012 8:10:44 am
Utvärdering av momssänkningar. Sverige har i grunden 25 procents moms. Men vi har gjort ett antal avsteg från denna momssats under de senaste två decennierna. Effekterna av dessa sänkningar har dock knappt utvärderats. Därför har Riksdagens Skatteutskotts grupp för uppföljning och utvärdering, där jag är ordförande, gjort detta. Utredningen presenterades igår på ett välbesökt seminarium.

Den tittar på flera momssänkningar och jämför utfall med uttalad avsikt. Till exempel konstateras att sänkningen av matmomsen i mitten av 1990-talet, som främst skulle gynna låginkomsttagare, istället mest kom personer med högre inkomst till del. Utredningen studerar dock främst sänkningarna av moms på skidliftar och entré till djurparker.

Priserna sänktes inte i dessa två fall, snarare tvärtom. Däremot investerade branscherna kraftigt och expanderade - och sysselsättningen ökade kraftigt. Det sistnämnda är onekligen en intressant effekt, som i sin tur bör innebära att sänkningarna i hög grad finansierade sig själva från ett statsfinansiellt perpsketiv.

Här skriver Henrik von Sydow, Lena Asplund och jag i Dagens Samhälle om utredningen.

<-- Home
RSS 2.0