Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 02:56:53

03/08/2012 4:13:24 pm
För en idéburen moderat förnyelse. Idag reder jag ut några missförstånd om förnyelsen av Moderaterna - men pläderar framför allt för en tydligt idéburen sådan i fortsättningen (Svensk Tidskrift).

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0