Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 15:03:08

11/10/2004 5:20:05 pm
Oberoende riksbank tack vare ekonomipristagarna. Finn E Kydland och Edward C Prescott får således Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne. Motiveringen är "deras bidrag till dynamisk makroekonomisk teori: den ekonomiska politikens tidskonsistens och konjunkturens drivkrafter". I stor utsträckning har deras forskning stärkt tesen att fasta institutioner och normer snarare än konjunkturpolitik, med olika tillfälliga stimulanser, bör vara grunden för den ekonomiska politiken. Ett skäl till detta är att politikerna helt enkelt inte kan förutse framtiden och veta hur, när, och i vilken form stimulanser skulle fungera. Dessa slutsatser har bland annat bidragit till att penningpolitiken numera i västvärlden styrs av fasta normer om prisstabilitet och sköts av oberoende centralbanker. Vikten av denna forskning är betydande; nu vilar samhällsekonomin i detta avseende på stabilare fundament.
Läs mer - >

<-- Home
RSS 2.0