Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2020-08-06, 09:23:37

2005-04-05 10:07:15
I SvD: Verka för maktskifte! I dagens Svenska Dagbladet skriver jag på ledarsidan att näringslivets organisationer bör verka för en ny regering. Vi har redan en kvävande stor stat och ett kvävande enidésamhälle - och nu föreslås förändring i fel riktning, såsom höjt skattetryck och stopplag. Företagen, där allt välstånd produceras, är de största förlorarna på detta. De borgerliga må vara försiktiga i överkant, men med dem skulle åtminstone en början till vettiga reformer inledas. Svenskt Näringslivs nya ledning kan inte ha ett viktigare mål på medellång sikt än att verka för en borgerlig regering.

Läs hela artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0