Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 15:09:05

2005-04-08 11:24:00
"Ett slags äktenskap", sade Nuder. I Dagens Industri Weekend intervjuas finansminister Pär Nuder. Han säger att han har talat med statsminister Persson varje dag de senaste tolv åren och kallar relationen "ett slags äktenskap". Han förklarar att ibland måste de stänga två förrar för att det inte ska höras vem som skriver högst. Vidare beskrivs att de två herrarna är sig själva när de umgås, vilket innebär "grabbighet gränsande till drängighet". Interiör från ett modernt, visionärt och positivt ledarskap?

<-- Home
RSS 2.0