Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 13:27:08

2005-04-08 15:42:49
Första steget: 300 miljarder. Sveriges skattetryck jämförs ibland med snittet för de industrialiserade länderna i OECD, ibland med EU. Att jämföra med övriga EU är relevant, eftersom det är med dessa grannar vi främst konkurrerar om företag och jobb. En uppdaterad jämförelse med EU-25 visar följande:

Sveriges skattetryck var 51,4 procent år 2003, högst i EU-25. Lägst var Litauen på 28,7 procent. Genomsnittet för EU-25 var 39,0 procent år 2003. Sverige låg således 12,4 procentenheter över snittet. Detta motsvarar 302 miljarder.

För att komma ned till genomsnittet i dagens EU är det så mycket skatterna skulle behöva sänkas. Den skattesänkning Bo Lundgren företrädde var 130 miljarder - på fyra år - och var mindre än skatterna hade höjts under de närmast föregående fyra åren. Idag konkurrerar partierna om vem som vill sänka skatterna minst.

Det är en utveckling på tvärs med verkligheten som det finns ett japanskt ord för: kamikaze.

Läs mer om skattetrycket (Eurostat) - >

<-- Home
RSS 2.0