Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 13:42:26

2005-04-09 13:16:59
I Kommunalarbetaren: Privat ägande ökar välfärden. I kommande veckas nummer av Kommunalarbetaren har jag skrivit en debattartikel:

"Många som arbetar med välfärd känner att systemet är på väg att falla samman. Köerna växer, personalen blir utarbetad, äldre får inte tillräckligt god omsorg, fler går ut skolan utan tillräckliga kunskaper.

Vad beror detta på? För lite resurser? Lata medarbetare? Nej, grundfelet ligger i modellen, i systemets grunder. Vi valde centralisering och monopol; en som äger, driver och finansierar.

Monopol är ett utmärkt sätt att använda resurser fel. De som betalar får betala för mycket, de som arbetar sliter ut sig och de som behöver tjänsterna får sämre tjänster."


Läs artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0